ร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

3 เมนูน้ำปลาร้าที่ต้องสั่งอาหารจากร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

0 Comments

                สำหรับผู้ที่รับประทานเมนูจากปลาร้าแล้วมีอาการปวดท้องหรือท้องเสีย ควรเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพ เพื่อความมั่นใจในความสะอาด เพราะปลาร้าที่ดีจริง ๆ ต้องเป็นปลาร้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการถนอมอาหาร คือ การวิธีการนำปลา เกลือ ข้าวคั่วหรือรำ มาหมักรวมกัน โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักจะต้องมีความสะอาด โดยเฉพาะปลาจะต้องเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด นำมาควักไส้ พุง ตัดครีบต่าง ๆ และผ่านการล้างน้ำสะอาดมาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง จึงจะนำไปหมักได้ การหมักนั้นใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เนื้อปลามีความเปื่อย ส่วนการพิสูจน์ว่าปลาร้านั้นดีหรือไม่ ให้จำง่าย ๆ ว่ามองด้วยตาแล้วต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะหนอน ส่วนสีจะต้องไม่ดำ กลิ่นจะต้องเป็นกลิ่นของการหมัก ไม่ใช่กลิ่นเหม็นบูด เมื่อชิมดูต้องเค็ม